Zabranjeno loženje vatre

Na području Zadarske županije zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada, 2021. godine. Osoba koja izazove požar kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj, a nepromišljenim radnjama može se počiniti i kazneno djelo „Dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom“ za koje se može izreći i zatvorska kazna. Također se mole građani da ostave prohodne vatrogasne pristupe intervencijskim vozilima, odnosno da tijekom intervencija omoguće nesmetani prolazak i pomoć službenim osobama.
Između ostalog, zabranjeno je bacanje opušaka, šibica i drugih zapaljivih tvari na otvorene površine. Fizička osoba koja ne prijavi nastanak požara kazniti će se novčanom kaznom.
Besplatnim telefonskim pozivom na broj 112 možete zatražiti pomoć bilo koje hitne službe u Republici Hrvatskoj, te na broj 193 direktno vatrogasce.
Za provedbu vatrogasnih djelatnosti na području otoka Ista nadležno je Dobrovoljno vatrogasno društvo „IST“. U slučaju potreba i upita, kontaktirajte dežurnog vatrogasnog zapovjednika na telefonski broj 00 385 98 9595 020.