Obavijest o odgodi i planiranom početku aktivnosti vezanih uz požarnu sezonu 2021.

Zbog situacije na terenu, a vezano uz vremenske uvjete koji ne pogoduju izbijanju požara otvorenog prostora, glavni vatrogasni zapovjednik donio je Odluku o odgodi početka glavnog napora požarne opasnosti najmanje do 20. lipnja 2021. godine.

Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, propisano je razdoblje glavnog napora požarne opasnosti u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna 2021. godine.

Zbog situacije na terenu, a vezano uz klimatske značajke i vremenske prilike duž priobalja, koje čine nepovoljne uvjete za nastanak požara na otvorenom prostoru, uz konzultaciju s nadležnim županijskim zapovjednicima i zapovjednikom vojnih snaga, glavni vatrogasni zapovjednik donio je Odluku o odgodi početka glavnog napora požarne opasnosti (od 25. svibnja 2021. godine) najmanje do 20. lipnja 2021. godine.

Odgoda se ne odnosi na razdoblje angažiranja sezonskih vatrogasaca.

Početak rada Vatrogasnog operativnog središta HVZ-a u sklopu Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH u Divuljama planiran je za ponedjeljak 21. lipnja 2021. godine.

Početak redovite dislokacije vatrogasnih snaga planiran je za četvrtak 24. lipnja 2021. godine o čemu će se izraditi Zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika i dostaviti na daljnje postupanje.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec.