Naši članovi nastavljaju s darivanjem krvi, ne samo u organiziranim akcijama, već i pojedinačno.